چگونه هدفمند و با بازدهی بیشتر مطالعه کنیم؟

» چگونه هدفمند و با بازدهی بیشتر مطالعه کنیم؟

چگونه هدفمند و با بازدهی بیشتر مطالعه کنیم؟

این روزها با نزدیک شدن فصل امتحانات نحوه صحیح مطالعه اهمیت ویژه ای پیدا میکند. اینکه با صرف کمترین زمان بیشترین بازدهی را از مطالعه خود بدست آورید. برای رسیدن به این مهم این ده اصل الزامیست.

1)فراهم کردن محیط مناسب مطالعه :

اولین گام برای رسیدن به تمرکز و داشتن یک مطالعه صحیح؛ فراهم کردن محیط ارام و مناسب است.

2)برنامه ریزی دقیق زمانی مطالعه:

ابتدا باید دریابید چه ساعتی از روز بازدهی مطالعه شما بیشتر است این امر از فردی به فرد دیگر متغییر است.

برای خودتان هدف زمانی تعیین کنید که X مقدار زمان را صرف مطالعه این بخش خواهم کرد همین امر موجب می شود که خود را مسئول بدانید تا در مدت زمانی که برای خود تعیین کرده اید به هدف خود برسید.

3)پیش خوانی: به سرعت کل مطلب تعیین شده را از نظر بگذرانید و مفاهیم کلیدی ان را دریابید، با این کار تا حد زیادی با موضوع و نکات اصلی اشنا می شوید.

4)دقیق خوانی: مطالب را به صورت دقیق و هدفمند بخوانید سعی کنید مفهموم اصلی را دریابید و از حفظ کردن طوطی وار بپرهیزید.

5)یادداشت برداری: نکات اصلی و کلیدی بخش را یادداشت، طبقه بندی ، سازماندهی کنید.

6)علامت گذاری: پس از مرور مطالب قسمت هایی را که احساس می کنید فراموش می کنید علامت گذاری کنید و با دقت بیشتری بخوانید.

۷)کد گذاری: مطالبی که به سختی در ذهنتان جای گذاری میشود یا اینکه احتمال فراموشی ان زیاد است کد گذاری کنید تا به راحتی بخاطر اورید .

۸)لینک گذاری کنید: بین مطالب قدیمی و مطالب جدید پیوند برقرار کنید این امر باعث فهم بیشتر مطالب میشود .

۹)خلاصه نویسی کنید: خلاصه ای از مهم ترین مطالب را یادداشت کنید تا بتوانید سریع بازخوانی کنید.

10)مرور و پس خوانی: روانشناسان اثبات کرده اند که ۵۰ درصد میزان ثابت ماندن مطلب در ذهن بستگی به مرور دوباره مطالب دارد. از این رو مرور مجدد مطالب اهمیت زیادی دارد.

تهییه کننده: فاطمه بنیانی

آخرین مطالب این وبلاگ